BÀ RỊA – VŨNG TÀU: PHÂN CẤP TOÀN DIỆN VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông cqua đề nghị phân cấp toàn diện cho cấp huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Theo qui đinh này, Chủ tịch các huyện được quyết định đầu tư, bố trí vốn và các thủ tục khác trong xây dựng cơ bản như phê duyệt tổng dự toán, thỏa thuận địa điểm, phương án đền bù, giải phóng mặt bàng cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách có mức vốn dưới 3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đối với những địa điểm nằm trong vùng chưa có quy hoạch chi tiết phải có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh và thủ tục thu hồi, giao đất cho các dự án vẫn do UBND tỉnh quyết định.

(Theo Bà Rịa – Vũng Tàu)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *