SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VIỆC PHÂN LOẠI ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU THEO QUYẾT ĐỊNH 4060/QĐ-UB, NGÀY 02-5-2003

(BR – VT)  Áp dụng việc phân loại đường theo qui định mới từ ngày 02-5-2003:

Ngày 02-5-2003, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định số 4060/2003/QĐ-UB  sửa đổi, bổ sung việc phân loại đường phố trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Kể từ ngày 02-5-2003, qui định mới về phân loại đường được áp dụng ngay để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản giao và bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi. Theo đó, các khái niệm được hiểu như sau:

  1. Đường phố chính: Là những đường phố trong đô thị đã được liệt kê trong danh mục được coi là hẻm. Đối với những tuyến đường, đoạn đường đã thi công hoàn chỉnh đưa vào sử dụng nhưng chưa được UBND tỉnh xác định loại đường (hoặc chưa điều chỉnh lại đường) thì UBND thành phố sẽ có trách nhiệm tập hợp báo cáo ngay để Sở tài chính – Vật giá chủ trì phối hợp với Cục thuế, Sở Địa chính, … xem xét đề xuất điều chỉnh hoặc bổ sung loại đường trình UBND tỉnh qui định cho phù hợp. Đất tọa lạc trong các khu vực, tuyến đường (kể cả hẻm) qui hoạch nhưng chưa thi công tại thời điểm xác định giá, thì giá đất được tính theo vị trí đối với loại đường phố chính (hoặc hẻm chính, hẻm phụ) hiện hữu đã được qui định trong danh mục đường phố.
  2. Hẻm chính: là một nhánh nối trực tiếp vào đường phố chính và chưa được liệt kê trong danh mục loại đường phố.

Về sửa đổi, bổ sung một số khái niệm về phân loại đất để áp dụng Bảng giá các loại đất, Quyết định 4064/QĐ-UB điều chỉnh như sau:

  • Những thửa đất nằm trong hẻm chính, có chiều rộng từ 4m trở lên và kéo dài đến 80m từ lộ giới hợp pháp của đường phố chính được tính theo vị trí 2.
  • Những thửa đất trong hẻm chính có chiều rộng lớn hơn 1,5m và nhỏ hơn 4m, kéo dài đến 81m tính từ lộ giới hợp pháp của đường phố chính được tính theo vị trí 3.
  • Những thửa đất trong hẻm chính có chiều rộng từ 1,5m trở xuống và các trường hợp còn lại (hẻm chính, hẻm phụ) không thuộc vị trí 1, 2, 3 được tính là vị trí 4.

(Theo Báo Bà Rịa – Vũng Tàu số 2962)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *