UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định điều chỉnh khung giá đất và ban hành một số chính sách tái định cư đối người bị thu hồi đất

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định điều chỉnh khung giá đất và ban hành một số chính sách tái định cư đối người bị thu hồi đất và cơ chế quản lý đầu tư xây dựng khu tái định cư.

Theo đó, giá đất trên địa bàn tỉnh sẽ tăng khoảng từ 2 đến 5 lần (tùy theo vị trí, địa điểm) so với giá đất UBND tỉnh đã ban hành trước đây, nhưng cũng chỉ bằng hoặc gần bằng so với mức trung bình giữa giá đất tối đa và giá tối thiểu được quy định trong Nghị định số 87/CP của Chính phủ.

Trong chính sách tái định cư đối với người bị thu hồi đất, ngoài việc bố trí tái định cư, giao đất làm nhà cho những người đủ tiêu chuẩn, tỉnh còn xem xét, bố trí chỗ ở mới cho những người trong diện bị giải tỏa toàn bộ nhưng không đủ tiêu chuẩn bố trí tái định cư; những người đủ tiêu chuẩn bố trí tái định cư nhưng không ở nơi có nhà đất bị giải tỏa mà thực tế có cha mẹ ruột hoặc con ruột từ 18 tuổi trở lên đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nơi bị thu hồi; những hộ đang thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước bị giải tỏa toàn bộ mà chưa được Nhà nước giao đất hoặc bán nhà. Tỉnh tăng mức trợ cấp bằng tiền cho những người được bố trí tái định cư hoặc thuộc diện được Nhà nước sắp xếp chỗ ở mới để các hộ tự lo chỗ ở mới v.v.

(Theo Bà Rịa – Vũng Tàu)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *